reede, 24. august 2012

Hermann Hesse "Klaaspärlimäng" (Eesti Raamat, 1976)

Taaskord üks klassikaks muutunud raamat, pisut ka kultuslik. Kesk lugemist tabasin end mõttelt, et ma ei saanudki päris täpselt aru, mis ajas tegevustik toimus - hilisemal uurimisel selgus, et see on utopistlik ning seega tulevikumaailma hõlmav raamat - ning parimaks pidepunktiks oli see, et mainitud oli esimest, kuid mitte teist maailmasõda. Hesse kirjutaski raamatu kahe maailmasõjavahelisel perioodil*, mõningast sõjavalu ja olemuslikke küsimusi kätkes endas peategelase Josef Knechti Ordust ja Provintsist lahkumise põhjendus.

Ammu pole raamatut lugedes olnud seda tunnet ning vajadust, et paremini ning rohkem mõistan raamatut siis, kui selle uuesti läbi loen. Ning ma tahan seda uuesti lapata ja lugeda, et tabada sündmustike meelestatust.

Lugu ise on ülevaade Josef Knechti elust, kes omas annet ja õnne, et olles küll orb, oli suunatud õppima eliitkooli ning sealt suundus "süsteemi" ehk Ordusse, mille vaimse tegevuse kõige terviklikum ning ülevam väljund oli klaaspärlimäng. Läbivalt käsitletakse raamatus vaimse eliidi eemaldumist nn ilmalikust maailmast, erinevust ning lõhet, mis tekib tavakodanike ja õpetlaste vahel. Vastandumine toimub loomuliku, loodusliku elukorralduse ning vaimse, intelligentsi elukorralduse vahel, samuti vastandab-võrdleb autor regiliooni ning intellektuaalseid püüdlusi. Huvitav oli tabada raamatust mõtisklusi ümbersünni ning transendentaalse arengu osas ning vaadata, kuidas erinevaid filosoofiaid (hommikumaad vs õhtumaad) ühildati ja käsitleti.

Raamat on kergelt moraliseeriv, kuid see on seda samal moel, nagu oli noore Josef Knechti luuletus - see oli mõeldud üleskutse ja manitsusena peaasjalikult iseendale. Võttes raamatu läbiva terviklikkuse ning harmoonilise elu käsitluse, kõrvutades seda õpetamise ning inimeste kasvatamisega, on Hesse andnud kergesti samastatava maailma, mis on haaratud samadest võimalikest ühiskondlikest lõhedest ja väljakutsetest kui 20. sajandi maailm.

Klassika, mis igati vääris lugemist ning nõuab mõne aja möödudes uuesti lugemist. 5.

* Olgugi, et raamatus käsitletakse võimaliku uue sõja puhkemise ohtu ning olemasoleva korra ohtusattumist, ei käsitleta tegevusi kaugemale kui peategelase surm. Viited sellele, kuidas hilisemad põlved tema elust materjale ja teavet on saanud, on pelgalt viited sellele, paljastamata midagi võimalikust tuleviku tulevikust.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar