pühapäev, 12. oktoober 2014

Timo Porval, Tarvi Tiits "Just nii, härra seersant!" (Print Best, 2014)

Nagu esikaas lubab, siis on tegu kahe ajateenija ausa looga Eesti Kaitseväest. Olles läbi lugenud nii Hašek'i kui Remsu Švejki-raamatud, siis tuleb nentida, et kohati "Just nii, härra seersant!" killud on klassikute väärilised.

Raamat annab üpris detailse vaate Timo Porvali 11-kuulisest viibimisest ajateenistuses ja sellega kaasnenud mõtisklustest, kuna iga nädala või päeva kohta said märkmed ja ülestähendused tehtud nn päeviku vormis vahetult peale sündmuste toimumist. Porvali märkmeid ja ülestähendusi oma meenutuste ja nägemusega täiendanud ja tervikuks vorminud aastad hiljem Tarvi Tiits. Seega võib siiski kõiksugu tsitaate, parafraseeringuid ja kilde pidada üpris täpselt üles märgituks ning loodetavasti vaid minimaalsete liialdustega.

Huvitavad pildikesed saab võitleja vaimsest seisundist ja meelestatusest läbi kogu selle tralli ja rividrilli, lugedes momentidest, millal tahaks kaasvõitlejatele pasunasse anda või millal ülemusele sitasti öelda, kuidas vahel täistaevas või päikeseloojang on nii ilus ja kõrvalseisjad mõistvad ja heatahtlikud. Läbivalt on raamatus toodud mõttekäike kohustusliku ajateenistuse mõistlikkuse kohta ja ka praktiliselt ülemate poolt antud käskude kohta, püüdes välja selgitada, mis selle kõige otstarve või mõte siis lõpuks on. Sõjaväes raiutakse, et kui on, siis on, pole mõtet küsida, miks või kuidas, kuid mitte ei saa autorid üle ega ümber sellest, et kui on vajalik, siis ehk saab ka meeldivamat, paremate meetoditega. Lõuad pidada ja edasi teenida on osati mööda külgi maha jooksnud õpetus, kuid sellele vaatamata ei olnud kohanemine väga keerukas või raskendatud.

Raamatule annavad mahlakust nii aset leidnud episoodide enda veidrused kui ka kasutatud fraasid ja analoogiad. Sest noh, "rõõmsa sõjaväelase nägu on selline, nagu oleks tellisega näkku saanud", "76. polgu kõrihaavaga prostituut laulab ka teist üle!" ja "kui kuskil karjuda saab, siis mina olen platsis" on vaid osa ajateenija igapäevaelu saatvatest õpetussõnadest ja raamatus toodud vaimukustest.

Raamat aitas pisut paremini hoomata seda, mida siis Kaitseväes olles taluma ja lahendama peab, seega see võib suure tõenäosusega olla abiks nii mõnelegi tulevasele ajateenijale selleks, et aimata ette oma tulevikku. Ja suuta sellega vaimselt toime tulla. Soovitan, 4+

1 kommentaar: